1. skafferi

  skafferi´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: skaff-eri-et
  Svensk ordbok
 2. möss

  möss är namnet på flera små släktingar till råttorna.
 3. ängrar

  ängrar, Dermestidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 850 arter, varav 36 i Sverige (18 av dem införda).
 4. kök

  kök, rum inrett för matlagning.
 5. spiskammare

  spi`skammare subst. ~n äv. spiskammarn, plur. spiskamrar el. ~, best. plur. spiskamrarna ORDLED: spis--kamr-ar
  Svensk ordbok
 6. tjuvbagge

  tju`vbagge subst. ~n tjuvbaggar ORDLED: tjuv--bagg-en
  Svensk ordbok
 7. pentry

  pen´try subst. ~t ~n ORDLED: pentr-yt
  Svensk ordbok
 8. nattsmyg

  natt`smyg subst. ~en ~ar ORDLED: natt--smyg-en
  Svensk ordbok
 9. silverfisk

  sil`verfisk subst. ~en ~ar ORDLED: silver--fisk-en
  Svensk ordbok
 10. källare

  käll`are subst. ~n äv. källarn, plur. ~, best. plur. källarna ORDLED: käll-ar-en
  Svensk ordbok