1. skakande

  ska`kande adj., ingen böjning ORDLED: skak-ande
  Svensk ordbok
 2. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 3. diffusion

  diffusion innebär att mikroskopiska partiklar sprider sig av sig själva.

 4. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 5. Romeo och Julia

  Romeo och Julia är det unga kärleksparet i William Shakespeares pjäs Romeo och Julia.
 6. Pax Romana

  Pax Romana kallades en period av fred som rådde i romerska riket från kejsar Augustus till Marcus Aurelius.
 7. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.
 8. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 9. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 10. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.