1. skans

  skans, motståndsnäste fullt utbyggt med truppbefästningar som skyddsrum, skytte- och förbindelsevärn samt stormhinder.
 2. skans

  skans, manskapsförläggning i äldre fartyg.
 3. Skansen

  Skansen är ett museum på ön Djurgården i Stockholm.
 4. Skanska AB

  Skanska AB, Solna, en av världens ledande koncerner inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling, bildat 1887 som AB Skånska Cementgjuteriet.
 5. Skansen-Akvariet

  Skansen-Akvariet, inomhusdjurpark grundad 1978 i anslutning till men fristående från Skansen i Stockholm.
 6. Skansen Lejonet

  Skansen Lejonet, tidigare benämnd Västgöta Lejonet eller Göta Lejon, 1600-talsbefästning i Göteborg.
 7. Skansen Kronan

  Skansen Kronan, 1600-talsbefästning i Göteborg, belägen på en klippa vid nuvarande stadsdelen Haga.
 8. skans

  skans subst. ~en ~ar ORDLED: skans-en
  Svensk ordbok
 9. Dalarö skans

  Dalarö skans, kustbefästning i Stockholms södra skärgård, anlagd 1656 i syfte att skydda inloppet till Stockholms skärgård.
 10. Rots skans

  Rots skans, Älvdalen, Dalarna, numera Elfdalens hembygdsförenings hembygdsgård, anlades som gränsvärn mot Norge på 1670-talet.