1. skapelse

  skapelse, universums och människans tillkomst.
 2. skapande

  ska`pande adj., ingen böjning ORDLED: skap-ande
  Svensk ordbok
 3. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 4. Huang He

  Huang He, Huang Ho, Gula floden, flod i Kina; 5 460 km lång, 752 440 km2 avrinningsområde.
 5. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 8. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 9. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 10. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.