1. skapelse

  skapelse, universums och människans tillkomst.
 2. skapelse

  ska`pelse subst. ~n ~r ORDLED: skap-els-en
  Svensk ordbok
 3. skapelseoperator

  skapelseoperator, matematisk storhet inom kvantfältteorin, med egenskapen att då den verkar på ett (fysikaliskt) tillstånd erhålls ett tillstånd med en ytterligare excitation (partikel).
 4. SKAP

  SKAP, Sveriges kompositörer och textförfattare, till 2013 Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik, sammanslutning av kompositörer, arrangörer och textförfattare inom populärmusikområdet.
 5. skap

  skap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skap-et
  Svensk ordbok
 6. skapa

  ska`pa verb ~de ~t, i perf. part. ibl. skapt ORDLED: skap-ar SUBST.: skapande; skapelse
  Svensk ordbok
 7. skapande

  ska`pande adj., ingen böjning ORDLED: skap-ande
  Svensk ordbok
 8. skaplig

  ska`plig adj. ~t ORDLED: skap-lig
  Svensk ordbok
 9. -skap

  1-skap substantivisk slutled ~en ~er ORDLED: --skap-en
  Svensk ordbok
 10. skapare

  ska`pare subst. ~n äv. skaparn, plur. ~, best. plur. skaparna ORDLED: skap-ar-en
  Svensk ordbok