1. skarprättare

  skarprättare, av samhället anställd person som verkställde dödsstraff.
 2. skarpskytterörelsen

  skarpskytterörelsen, tidig frivillig försvarsrörelse.
 3. skarpsill

  skarpsill, Sprattus sprattus , art i familjen sillfiskar.
 4. skarp

  skarp adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. resonans

  resonans, inom fysiken ett allmänt fenomen hos svängande (oscillerande) system som innebär att även en svag, periodisk yttre störning (drivande kraft) inom ett snävt frekvensområde kan leda till att systemets svängningsamplitud ökar kraftigt.
 6. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 7. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 8. Skarpö

  Skarpö, namn på dels en ö i Stockholms yttre skärgård, mellan Kanholmsfjärden och Vindö, dels en ö i Stockholms inre skärgård, nordöst om Vaxholm, med broförbindelse till Rindö.
 9. Skarpnäck

  Skarpnäck, församling i Stockholms stift, Stockholms kommun, Södermanland (Stockholms län); 46 964 invånare (2016), belägen på norra Södertörn och ursprungligen utbruten ur Brännkyrka församling.

 10. skarptandad barkborre

  skarptandad barkborre, Ips acu­mi­natus, art i skalbaggsfamiljen vivlar.