1. Riddaren av den sorgliga skepnaden

  Riddaren av den sorgliga skepnaden, titelfigur hos Cervantes, se Don Quijote.
 2. skepnad

  ske`pnad subst. ~en ~er ORDLED: skep-nad-en
  Svensk ordbok
 3. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 4. Colosseum

  Colosseum, benämning på den flaviska amfiteatern i Rom.

 5. Oden

  Oden, gud i fornnordisk religion, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.

 6. detektivroman

  detektivroman, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 7. Loke

  Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i fornnordisk religion; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.

 8. antropomorfism

  antropomorfism, föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har människoliknande gestalt (fysisk antropomorfism) eller människoliknande själsliv (psykisk antropomorfism), t.ex. när fablernas djur talar som människor.
 9. Helena

  Helena (grekiska Helenē), i grekisk mytologi dotter till kung Tyndareos av Sparta (egentligen Zeus, i skepnad av en svan) och Leda, syster till Klytaimnestra och till dioskurerna (Kastor och Polydeukes).
 10. spöke

  spöke, den mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen.