1. skeptisk

  skeptisk [skep´-] adj. ~t ORDLED: skept-isk
  Svensk ordbok
 2. pyrrhonism

  pyrrhonism, den filosofiska lära som företräddes av Pyrrhon från Elis; även benämning på skeptisk filosofi i allmänhet.
 3. Aenesidemus

  Aenesidemus, grekisk filosof från Knossos på Kreta, verksam under århundradet f.Kr.
 4. Agrippa

  Agrippa, grekisk filosof, troligen under 100-talet e.Kr.
 5. Charles Pinot Duclos

  Duclos, Charles Pinot, 1704–72, fransk författare.
 6. Pierre Charron

  Charron, Pierre, 1541–1603, fransk filosof och teolog, hovpredikant hos drottning Margareta av Navarra.
 7. Richard Price

  Price, Richard, 1723–91, brittisk filosof och teolog, verksam som präst i Wales.
 8. Sextus Empiricus

  Sextus Empiricus (grekiska Sextos Empeirikos), läkare och filosof, verksam under andra hälften av 100-talet e.Kr.
 9. Sven O Andersson

  Andersson, Sven Olof, 1923–88, journalist (socialdemokrat), chefredaktör för Örebro-Kuriren 1974–81, för Stockholms-Tidningen 1981–84.
 10. Alexis Gripenberg

  Gripenberg, Alexis, 1852–1927, finländsk ämbetsman, överdirektör i Fångvårdsstyrelsen 1891–1911; jämför släktartikel Gripenberg.