1. skevhet

  skevhet, snedhet, inom statistiken ett uttryck för hur sned, eller osymmetrisk, en sannolikhetsfördelning för en stokastisk variabel X är.
 2. skevning

  skevning, dosering, inom vägbyggnadstekniken en vägs eller järnvägs tvärfall (lutning vinkelrätt mot längdriktningen) i kurvor.
 3. skevdelning

  skevdelning, jämkning vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad eller under bestående äktenskap så att den make som har mest giftorättsgods kan få behålla mera av sin egendom än vad som följer av huvudregeln om likadelning.
 4. skev

  skev adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 6. tragedi

  tragedi är en allvarlig teaterpjäs som för det mesta har ett sorgligt slut.
 7. könskvotering

  könskvotering, jämställdhetspolitisk åtgärd med syfte att genom målinriktad rekrytering av det i sammanhanget underrepresenterade könet rätta till oönskade skevheter i samhället, t.ex. inom politik och utbildning eller på arbetsmarknaden.

 8. skeva

  1ske`va verb ~de ~t ORDLED: skev-ar SUBST.: skevande, skevning
  Svensk ordbok
 9. skeva

  2ske`va el. ske`vra verb ~de ~t ORDLED: skev-ar, skev-rar SUBST.: skev(r)ande, skevning, skevring
  Svensk ordbok
 10. skevningsroder

  ske`vningsroder subst. skevningsrodret, plur. ~, best. plur. skevningsrodren el. ~na ORDLED: skev-nings--rodr-et
  Svensk ordbok