1. skifte

  skifte, av jord, jorddelning, äldre benämning på fastighetsbildning på landet.
 2. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
 3. skiftarbete

  skiftarbete, att två eller flera arbetslag regelbundet avlöser varandra på bestämda tider.
 4. konservatism

  konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra för att bevara.
 5. skifta

  skif`ta verb ~de ~t ORDLED: skift-ar SUBST.: skiftande, skiftning; skifte (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 6. minaret

  minaret, torn vid moské, använt för bönetidernas utrop.
 7. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 8. el-Alamein

  el-Alamein, al-˙Alamayn, litet järnvägssamhälle i norra Egypten, 100 km väster om Alexandria.
 9. skift

  skift, kemiska skift, förskjutningar av atomernas energinivåer respektive i deras energispektra på grund av växelverkningar av atomen med elektriska och/eller magnetiska fält.
 10. Alexandre Dumas

  Dumas, Alexandre, d.ä., även kallad Dumas père, född 24 juli 1802, död 5 december 1870, fransk författare; jämför släktartikel Dumas.