1. skift

  skift, kemiska skift, förskjutningar av atomernas energinivåer respektive i deras energispektra på grund av växelverkningar av atomen med elektriska och/eller magnetiska fält.
 2. skift

  skift, i ett murverk varje horisontellt skikt av tegelstenar eller andra murblock.
 3. skifte

  skifte, friliggande eller avgränsad del av en fastighet, t.ex. hem-, gårds-, ut-, åker- och skogsskifte.
 4. skifte

  skifte var ett sätt att dela upp åkrar, ängar och betesmarker mellan gårdarna i de svenska byarna förr i tiden.
 5. laga skifte

  laga skifte var ett sätt att dela upp åkrar, ängar och betesmarker i en by.
 6. Lamb-skift

  Lamb-skift , de små förskjutningar av energinivåerna i en atom som beror på kopplingen mellan de atomära elektronerna och vakuumfältet; upptäckt av Willis E. Lamb Jr och Curtis Rutherford.
 7. skiftat fiske

  skiftat fiske, fiske som med ensamrätt tillhör en viss fastighet.
 8. skifta

  skif`ta verb ~de ~t ORDLED: skift-ar SUBST.: skiftande, skiftning; skifte (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 9. skift

  skift subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skift-et
  Svensk ordbok
 10. skifte

  skif`te subst. ~t ~n ORDLED: skift-et
  Svensk ordbok