1. skifte

  skifte, av jord, jorddelning, äldre benämning på fastighetsbildning på landet.
 2. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
 3. skifte

  skifte, friliggande eller avgränsad del av en fastighet, t.ex. hem-, gårds-, ut-, åker- och skogsskifte.
 4. skiftesstadga

  skiftesstadga, lagstiftning rörande skifte av jord, gällande före tillkomsten av 1926 års jorddelningslag.
 5. skifteslag

  skifteslag, område som enligt lagstiftning som gällde före 1970 års fastighetsbildningslag kunde bli föremål för laga skifte.
 6. skiftesverk

  skiftesverk, träbyggnadsteknik, förr vanlig i södra och västra Götalands samt i Ölands och Gotlands allmogebebyggelse, särskilt i uthus och enklare byggnader.
 7. skifte

  skif`te subst. ~t ~n ORDLED: skift-et
  Svensk ordbok
 8. skiftesläggning

  skiftesläggning, enligt tidigare lagstiftning utmärkning på marken av de olika ägolotterna vid skifte av jord.
 9. skifteslinje

  skifteslinje, äldre benämning på de gränser som vid tidigare skifte av jord angavs på skifteskartan och på marken för att utmärka de särskilda ägolotterna.
 10. skifteskarta

  skifteskarta, lantmäterikarta upprättad i samband med skifte av jord enligt storskiftet från 1757 och de därefter följande formerna av skifte, efter vilka man skiljer mellan storskifteskartor, enskifteskartor och lagaskifteskartor.