1. skikt

  skikt, inom geologin en allmän term för ett i regel plant utsträckt och sammanhängande tunt lager av en jord- eller bergart.
 2. skiktning

  skiktning, inom geologin detsamma som lagring.
 3. skiktsten

  skiktsten, flerskiktat material som används inom ädelstenssnideriet.
 4. kapillärbrytande skikt

  kapillärbrytande skikt, ett vanligtvis horisontellt lager i jord, som förhindrar kapillär upptransport av vatten.
 5. skikttransistor

  skikttransistor, engelska junction transistor, transistor som tillverkas genom att olika skikt av p- och n-typ (pnp eller npn) formas genom dopning av ett halvledarmaterial, t.ex. kisel.
 6. skiktsilikater

  skiktsilikater, annat namn på fyllosilikater.
 7. skiktvulkan

  skiktvulkan, detsamma som stratovulkan.
 8. skikt

  skikt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skikt-et
  Svensk ordbok
 9. grafen

  grafen, material bestående av ett enda lager kolatomer inordnade i ett hexagonalt mönster, liknande ett hönsnät.

 10. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.