1. skiktsten

  skiktsten, flerskiktat material som används inom ädelstenssnideriet.
 2. skiktsilikater

  skiktsilikater, annat namn på fyllosilikater.
 3. grafen

  grafen, material bestående av ett enda lager kolatomer inordnade i ett hexagonalt mönster, liknande ett hönsnät.

 4. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 5. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 6. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 7. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 8. barrskog

  barrskog, skog som huvudsakligen består av barrträd.
 9. brosk

  brosk, hos djur, inklusive människa, stödjevävnader bestående av celler omgivna av en mellansubstans, matrix.
 10. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.