1. skittles

  skittles, brittiskt kägelspel som utövas individuellt eller av lag om fem spelare.
 2. skit

  skit subst. ~en äv. ~et, ~ar ORDLED: skit-en
  Svensk ordbok
 3. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 4. löntagarfonder

  löntagarfonder, under 1984–92 kollektivt ägda och förvaltade investeringsfonder som finansierades med företagens vinster.

 5. skitig

  ski`tig adj. ~t ORDLED: skit-ig
  Svensk ordbok
 6. skita

  ski`ta verb sket skitit, pres. skiter ORDLED: skit-er SUBST.: skitande
  Svensk ordbok
 7. skita på sig

  skita på´ sig verb sket skitit, pres. skiter ORDLED: skit-er
  Svensk ordbok
 8. skita ner

  skita ne´r el. skita ne´d verb skitade skitat ORDLED: skit-ar SUBST.: nerskitande, nerskitning, nedskitande, nedskitning
  Svensk ordbok
 9. skitförnäm

  ski`tförnäm adj. ~t ORDLED: skit--för-näm
  Svensk ordbok
 10. skitsnack

  ski`tsnack subst. ~et ORDLED: skit--snack-et
  Svensk ordbok