1. skjul

  skjul är en liten och enkel byggnad.
 2. skjul

  skjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skjul-et
  Svensk ordbok
 3. kåkstad

  kåkstad är en del av en stad där invånarna själva snabbt byggt upp mycket enkla hus eller plåtskjul.
 4. tabernakel

  tabernakel, förvaringsplats för sakramentet, se sakramentshus.
 5. alfabet

  alfabet är en uppsättning skrivtecken där i princip varje tecken, varje bokstav, står för ett ljud.
 6. tabernakel

  tabernakel, Israels tälthelgedom under uttåget ur Egypten.
 7. tabernakel

  tabernakel, förr ibland förekommande benämning på frikyrklig helgedom.
 8. lider

  lider, ett främst uppsvenskt ord för skjul eller liknande uthus, med eller utan väggar, fristående eller anslutet till en annan byggnad och vanligen avsett som regnskydd (vedlider, vagnslider, redskapslider).
 9. tabernakel

  tabernakel, baldakinliknande byggnad över altare, dopfunt eller helgonbild, se ciborium.
 10. Port-au-Prince

  Port-au-Prince är huvudstad i Haiti och har nästan 928 000 invånare.