1. delfiner

  delfiner är flera olika arter av tandvalar, exempelvis delfin och späckhuggare.
 2. trögkrypare

  trögkrypare, björndjur, Tardigrada, stam mikroskopiskt små djur som omfattar cirka 500 arter, varav cirka 65 i Sverige.

 3. amöbor

  amöbor kallas olika mikroskopiskt små urdjur (protozoer).
 4. skotten i Sarajevo

  skotten i Sarajevo kallas ibland mordattentatet 28 juni 1914 mot Österrike–Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie.

 5. hydrostatiskt skelett

  hydrostatiskt skelett, vätskeskelett, mekanism som innebär att en organism med helt mjuka väggar och ett vätskefyllt inre får stadga genom att en sammandragning av kroppsväggens muskulatur höjer det inre trycket.
 6. flimmerhår

  flimmerhår är mycket tunna utskott som sticker ut från ytcellerna i vissa organ i kroppen, till exempel luftstrupen och luftrören.
 7. prominens

  prominens, anatomisk term: framskjutande del, t.ex. prominentia laryngea, struphuvudets framskjutande del, adamsäpplet.
 8. just-in-time

  just-in-time, JIT, industriell produktionsmetod med syfte att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs.
 9. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 10. trollsländor

  trollsländor, Odonata, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 5 000 arter, varav 56 i Sverige.