1. skjutsa

  skjutsa [ʃu(t)s`a] verb ~de ~t ORDLED: skjuts-ar SUBST.: skjutsande, skjutsning; skjuts
  Svensk ordbok
 2. färdknäpp

  färdknäpp, färdsup , ofta i de dialektala formerna fälknäpp och fälsup, välgångssup före en resa.
 3. cykel

  cykel, äldre benämning velociped, fordon med traditionellt två hjul efter varandra samt tramp- eller vevanordning som framdrivs med muskelkraft.
 4. hjälm

  hjälm är ett skydd för huvudet.
 5. elskoter

  elskoter, permobil, eloped, promenadskooter, eldrivet fordon för personer med nedsatt rörlighet.

 6. skjutsväsen

  skjutsväsen, den till 1933 statligt organiserade befordringen av resande och visst gods, bl.a. ostron, hummer och fågel, längs huvudvägarna.
 7. Newtons lagar

  Newtons lagar är tre lagar som beskriver hur ett föremåls rörelse påverkas av krafter.

 8. skolbuss

  sko`lbuss subst. ~en ~ar ORDLED: skol--buss-en
  Svensk ordbok
 9. hutlös

  hu`tlös adj. ~t ORDLED: hut--lös
  Svensk ordbok
 10. shuffleboard

  shuffleboard [ʃaf´elbård långt å; ljust sj-ljud] subst., ingen böjning ORDLED: shuffle--board
  Svensk ordbok