1. sko

  sko, fotbeklädnad, se skor.
 2. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 3. skotten i Sarajevo

  skotten i Sarajevo, benämning på mordattentatet 28 juni 1914 mot Österrike–Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie.
 4. Skottland

  Skottland, del av Storbritannien; 78 133 km 2, 5,3 miljoner invånare (2013).
 5. skolastik

  skolastik, rörelse i västeuropeisk bildningshistoria med latin som medium.
 6. skogsmård

  skogsmård, mård, Martes martes, art i familjen mårddjur.
 7. skogshare

  skogshare är en art i djurfamiljen harar och kaniner.

 8. skog

  skog, vegetationstyp som får karaktär av de trädarter och andra vedartade växter som ingår i vegetationen.
 9. skorpioner

  skorpioner, Scorpiones, ordning spindeldjur som omfattar ca 1 500 arter och har nästan världsvid utbredning (många arter i tropikerna) men saknas i nordligare delar av Nordamerika och Eurasien; flera arter finns i södra Europa.
 10. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.