1. skonare

  skonare, slätskonare, segelfartyg med två eller fler master och riggat med gaffelsegel och trekant-toppsegel på samtliga master.
 2. skonert

  skonert, segelfartyg med två eller fler master, riggad med råsegel på den förliga masten (fockmasten) och gaffelsegel med trekant-toppsegel på de övriga.
 3. skonsam sprängning

  skonsam sprängning, sprängningsmetod med syftet att minska sprängskadorna i berget närmast den kvarstående konturen (i t.ex. tunnlar och bergslänter), så att den får önskad utformning samt blir stabilare och mindre vittringsbenägen.
 4. René Magritte

  René Magritte var en belgisk konstnär som föddes 1898 och dog 1967.
 5. påsk

  påsk, en av de största årliga högtiderna inom judendomen och den största högtiden i det kristna kyrkoåret.

 6. Dunkerque

  Dunkerque, nederländska Duinkerke, engelska Dunkirk, tyska Dünkirchen, hamnstad vid Engelska kanalen i Hauts-de-France, nordligaste Frankrike.

 7. skonare

  sko`nare subst. ~n äv. skonarn, plur. ~, best. plur. skonarna ORDLED: skon-ar-en
  Svensk ordbok
 8. Askungen

  Askungen är en folksaga som handlar om flickan Askungen.
 9. skona

  sko`na verb ~de ~t ORDLED: skon-ar SUBST.: skonande, skoning
  Svensk ordbok
 10. skonert

  skonert´ subst. ~en ~er ORDLED: skon-ert-en
  Svensk ordbok