1. skorsten

  skorsten, huvudsakligen vertikal byggnadsdel, av tegel, betong eller stålrör med en eller flera kanaler för bortförande av rök eller för luftväxling.
 2. skorstensfejartekniker

  skorstensfejartekniker, yrkesbenämning på skorstensfejare som efter tre års yrkesverksamhet genomgått särskild utbildning.
 3. skorstensfejarmästare

  skorstensfejarmästare, person som är ansvarig för ett sotningsdistrikt eller som är arbetsledare vid sotning.
 4. skorstensfejare

  skorstensfejare, sotare, yrkesbenämning på person som utför sotning av eldstäder, skorstenar och rökkanaler.
 5. skorsten

  skorsten [skårs`ten långt e] subst. ~en ~ar ORDLED: skor--sten-en
  Svensk ordbok
 6. skorstenshatt

  skorstenshatt, benämning på cylinderhatt.
 7. skorstensmaskar

  skorstensmaskar, Vestimentifera (syn.
 8. skorstenskrage

  skorstenskrage, en från vid urringning uppstående och relativt hög, ofta dubbelvikt, krage i stickat eller annat mjukt material.
 9. Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund

  Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund, Stockholm, organisation med ca 320 skorstensfejarmästare som medlemmar, grundad 1897 med nuvarande namn sedan 1915, ansluten till Sveriges Hantverks- och Industriorganisation.
 10. kolning

  kolning, framställning av träkol av ved och annat biologiskt material.