1. skovel

  skovel, konstruktionselement i turbomaskiner.
 2. skovel

  skovel [skå´v- el. skåv´-] subst. ~n skovlar ORDLED: skovl-ar
  Svensk ordbok
 3. skovelhjul

  skovelhjul, hjul med skovlar, t.ex. pumphjul, kompressorhjul och turbinhjul samt de hjul som användes för drivning av hjulångare.
 4. skovelstörar

  skovelstörar, Scaphirhynchinae , underfamilj störfiskar med ett släkte, Scaphirhyn­chus, i södra Nordamerika och ett, Pseu­do­scaphirhynchus, i Centralasien, vardera med tre arter.
 5. skovelhorn

  skovelhorn, typ av älghorn, detsamma som palmata horn.
 6. sädesrensning

  sädesrensning, rensning av den tröskade säden från halm, agnar och dålig säd.
 7. bulldozer

  bulldozer [bul´- el. bul`-] subst. ~n, bulldozrar el. ~s ORDLED: bull--doz-ern
  Svensk ordbok
 8. skovla

  skovla [skåv`-] verb ~de ~t ORDLED: skovl-ar SUBST.: skovlande, skovling
  Svensk ordbok
 9. skyffel

  skyff´el subst. ~n skyfflar ORDLED: skyffl-ar
  Svensk ordbok
 10. skotta

  skotta [skåt`a] verb ~de ~t ORDLED: skott-ar SUBST.: skottande, skottning
  Svensk ordbok