1. skramla

  2skram`la subst. ~n skramlor ORDLED: skraml-an
  Svensk ordbok
 2. skramla

  1skram`la verb ~de ~t ORDLED: skraml-ar SUBST.: skramlande; skrammel (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. purim

  purim är en högtid inom judendomen.

 4. tinnitus

  tinnitus, öronsusning, ett endast av personen själv upplevt ljud som kan vara pipande, tonliknande eller brusande.
 5. krevad

  krevad, den explosion som inträffar då en projektils krutladdning exploderar och driver ut kulor eller rök- eller lyskroppar.
 6. krepitation

  krepitation, i medicinen benämning på vissa knastrande ljud.
 7. rommelpott

  rommelpott, rummelpott, europeisk friktionstrumma, belagd sedan medeltiden och kvarlevande som folk-, festival- och leksaksinstrument.
 8. lepra

  lepra, spetälska, Hansens sjukdom (efter Armauer Hansen), infektionssjukdom som orsakas av bakteriearten Mycobacterium leprae.
 9. krepitation

  krepitation, försvarsmetod hos insektsgruppen bombarderbaggar.
 10. crotale

  crotale, liten gjuten cymbal, vanligen av brons.