1. skratt

  skratt, fysiologisk funktion kännetecknad av automatiska, hastiga ut- och inandningar med ömsom spända och avslappnade stämband.
 2. skratt

  skratt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skratt-et
  Svensk ordbok
 3. skratterapi

  skratterapi, terapiform som bygger på de kroppsliga och mentala hälsoeffekter som är förknippade med att skratta (se skratt).
 4. skrattfalk

  skrattfalk, Herpetotheres cachinnans , den enda arten i falkfågelunderfamiljen Herpetotherinae.
 5. skrattrastar

  skrattrastar, Garrulax , släkte i fågelfamiljen timalior med ca 50 arter i södra och östra Asien.
 6. skrattmås

  skrattmås är en fågel som trivs i hela Sverige vid sjöar och annat vatten.
 7. skrattduva

  skrattduva, Streptopelia risoria, domesticerad art i fågelfamiljen duvor.
 8. skratthärfåglar

  skratthärfåglar, Phoeniculidae, familj blåkråkartade fåglar med åtta arter i Afrika söder. om Sahara.
 9. skrattkungsfiskare

  skrattkungsfiskare, annat namn på fågelarten kookaburra.
 10. skrattfågel

  skrattfågel, annat namn på arten kookaburra.