1. skrik

  skrik subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skrik-et
  Svensk ordbok
 2. skrikterapi

  skrikterapi, term främst förknippad med Arthur Janovs kontroversiella s.k. primalterapeutiska metod, där patienterna via skrik får kontakt med den psykologiska smärta som förknippas med olika traumatiska händelser i livet.
 3. skriktrastar

  skriktrastar, Turdoides , släkte i fågelfamiljen timalior.
 4. skrikhavsörn

  skrikhavsörn, afrikansk fiskörn , Afrikas röst, Haliaeetus vocifer, art i familjen hökfåglar.
 5. skrikörnar

  skrikörnar, se mindre skrikörn och större skrikörn.
 6. skrika

  1skri`ka subst. ~n skrikor ORDLED: skrik-an
  Svensk ordbok
 7. skrika

  2skri`ka verb skrek skrikit, pres. skriker ORDLED: skrik-er SUBST.: skrikande; skrik
  Svensk ordbok
 8. skrikig

  skri`kig adj. ~t ORDLED: skrik-ig
  Svensk ordbok
 9. skrikhals

  skri`khals subst. ~en ~ar ORDLED: skrik--hals-en
  Svensk ordbok
 10. mindre skrikörn

  mindre skrikörn, Aquila pomarina , art i familjen hökfåglar.