1. skrivare

  skrivare, engelska printer, enhet ansluten till dator, mät- eller registreringsinstrument för att producera text och/eller bild på papper.
 2. skrivare

  skri`vare subst. ~n äv. skrivarn, plur. ~, best. plur. skrivarna ORDLED: skriv-ar-en
  Svensk ordbok
 3. yt-skrivare

  yt-skrivare, registreringsanordning för presentation av en elektrisk spänning som funktion av tiden.
 4. 3D-skrivare

  3D-skrivare, enhet för framställning av tredimensionella objekt från en datorgenererad konstruktionsmodell; se friformsframställning

 5. xy-skrivare

  xy-skrivare, äldre registreringsanordning för presentation av en storhet som funktion av en annan storhet, t.ex. tillryggalagd sträcka som funktion av tid.
 6. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 7. amerikanska inbördeskriget

  amerikanska inbördeskriget, krig 1861–65 mellan nordstater och sydstater i USA.
 8. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 9. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 10. Sommar i P1

  Sommar i P1, program i Sveriges Radio, startat 1959 som Sommar på initiativ av dåvarande underhållningschefen Tage Danielsson, där inbjudna programvärdar pratar om fritt valda ämnen och spelar sin favoritmusik.