1. skrivelse

  skri`velse subst. ~n ~r ORDLED: skriv-els-en
  Svensk ordbok
 2. skrivare

  skrivare, engelska printer, enhet ansluten till dator, mät- eller registreringsinstrument för att producera text och/eller bild på papper.
 3. yt-skrivare

  yt-skrivare, registreringsanordning för presentation av en elektrisk spänning som funktion av tiden.
 4. 3D-skrivare

  3D-skrivare, enhet för framställning av tredimensionella objekt från en datorgenererad konstruktionsmodell; se friformsframställning

 5. xy-skrivare

  xy-skrivare, äldre registreringsanordning för presentation av en storhet som funktion av en annan storhet, t.ex. tillryggalagd sträcka som funktion av tid.
 6. skriva bort

  skriva bort, en av folkmedicinens magiska botemetoder, särskilt använd mot ”frossan” (malaria).
 7. skriva om

  skriva om [åm´] verb skrev skrivit, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: omskrivande, omskrivning
  Svensk ordbok
 8. skrivare

  skri`vare subst. ~n äv. skrivarn, plur. ~, best. plur. skrivarna ORDLED: skriv-ar-en
  Svensk ordbok
 9. skriva av

  skriva a´v verb skrev skrivit, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: avskrivande, avskrivning; avskrift
  Svensk ordbok
 10. skriva upp

  skriva upp´ verb skrev skrivit, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: uppskrivande, uppskrivning
  Svensk ordbok