1. skvalpa

  skval`pa verb ~de ~t ORDLED: skvalp-ar SUBST.: skvalpande, skvalpning; skvalp
  Svensk ordbok
 2. skvalp

  skvalp subst. ~et ORDLED: skvalp-et
  Svensk ordbok
 3. skvalpig

  skval`pig adj. ~t ORDLED: skvalp-ig
  Svensk ordbok
 4. stiggjutning

  stiggjutning, gjutning av göt och gjutstycken genom tillförsel av metallsmälta underifrån till formen.
 5. nahppe

  nahppe, nahppē, stor skopa, använd av samerna vid mjölkning av renar.
 6. Skultuna

  Skultuna, f.d. församling i Västerås kommun, Västmanland (Västmanlands län).
 7. kvass

  1kvass subst. ~en ~ar ORDLED: kvass-en
  Svensk ordbok
 8. svamla

  svam`la verb ~de ~t ORDLED: svaml-ar SUBST.: svamlande; svammel
  Svensk ordbok
 9. skvimpa

  skvim`pa verb ~de ~t ORDLED: skvimp-ar SUBST.: skvimpande
  Svensk ordbok
 10. innehåll

  inn`ehåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: inne--håll-et
  Svensk ordbok