1. skyddande likhet

  skyddande likhet, hos djur, se kamouflage och mimikry.
 2. skyddade sektorn

  skyddade sektorn, S-sektorn, den del av ett lands ekonomi som inte är utsatt för internationell konkurrens; termen myntades i EFO-modellen.
 3. skyddad personuppgift

  skyddad personuppgift, skyddad identitet, den samlingsbenämning som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.
 4. skyddad geografisk beteckning

  skyddad geografisk beteckning, SGB, en av två EU-stadgade ursprungsmärkningar av livsmedel.
 5. skyddad ursprungsbeteckning

  skyddad ursprungsbeteckning, SUB, en av två EU-stadgade ursprungsmärkningar av livsmedel.
 6. skydda

  skydd`a verb ~de ~t ORDLED: skydd-ar SUBST.: skyddande; skydd
  Svensk ordbok
 7. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 8. katodiskt skydd

  katodiskt skydd, korrosionsskydd av metallkonstruktioner i vatten, jord eller annat jonledande medium genom sänkning av elektrodpotentialen.
 9. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 10. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).