1. sigill

  sigill, ett i vax eller lera och senare även i lack gjort avtryck av en sigillstamp; med sigill kan även avses själva stampen (beträffande metallsigill se blybulla).
 2. Sigyn

  Sigyn är en gudinna i fornnordisk religion.

 3. skyddad personuppgift

  skyddad personuppgift, skyddad identitet, den samlingsbenämning som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.
 4. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 7. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 8. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 9. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 10. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.