1. skyddstillsyn

  skyddstillsyn, brottspåföljd som får utdömas i stället för annat straff om rätten anser det nödvändigt att vederbörande ställs under övervakning.
 2. skyddstillsyn

  skydd`stillsyn subst. ~en ORDLED: skydds--till-syn-en
  Svensk ordbok
 3. brottspåföljd

  brottspåföljd är ett straff eller någon annan påföljd för ett brott.
 4. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.
 5. övervakare

  övervakare är någon som håller efter och stöttar den som dömts till skyddstillsyn av en domstol.
 6. samhällstjänst

  samhällstjänst är en brottspåföljd (ett straff).
 7. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 8. kriminalpolitik

  kriminalpolitik, statliga åtgärder som rör brottsligheten, huvudsakligen genom strafflagstiftning, polis, åklagarväsen, domstolar och kriminalvård.

 9. frivård

  frivård, den del av kriminalvården som inte är anstaltsvård.
 10. kontraktsvård

  kontraktsvård, brottspåföljd som innebär att den dömde genom ett avtal lovar att undergå behandling för sitt missbruk av beroendeframkallande medel.