1. skyffel

  skyff´el subst. ~n skyfflar ORDLED: skyffl-ar
  Svensk ordbok
 2. skyffeljärn

  skyffeljärn, redskap bestående av ett tvärställt blad med egg fastsatt på ett långt skaft.
 3. sopskyffel

  so`pskyffel subst. ~n sopskyfflar ORDLED: sop--skyffl-ar
  Svensk ordbok
 4. skovla

  skovla [skåv`-] verb ~de ~t ORDLED: skovl-ar SUBST.: skovlande, skovling
  Svensk ordbok
 5. shuffleboard

  shuffleboard [ʃaf´elbård långt å; ljust sj-ljud] subst., ingen böjning ORDLED: shuffle--board
  Svensk ordbok
 6. skyffla

  skyff`la verb ~de ~t ORDLED: skyffl-ar SUBST.: skyfflande, skyffling
  Svensk ordbok
 7. skotta

  skotta [skåt`a] verb ~de ~t ORDLED: skott-ar SUBST.: skottande, skottning
  Svensk ordbok
 8. skovel

  skovel [skå´v- el. skåv´-] subst. ~n skovlar ORDLED: skovl-ar
  Svensk ordbok
 9. skjuva

  skju`va verb ~de ~t ORDLED: skjuv-ar SUBST.: skjuvande, skjuvning
  Svensk ordbok