1. skymfa

  skym`fa verb ~de ~t ORDLED: skymf-ar SUBST.: skymfande, skymfning; skymf
  Svensk ordbok
 2. skymflig

  skym`flig adj. ~t ORDLED: skymf-lig
  Svensk ordbok
 3. skymf

  skymf subst. ~en ~er ORDLED: skymf-en
  Svensk ordbok
 4. niding

  niding, skurk, illgärningsman, ursprungligen en person som man saklöst fick skymfa; han var ”var mans niding”.
 5. blasfemi

  blasfemi, skymf av något heligt eller värdefullt, hädelse.
 6. realinjurie

  realinjurie, skymfligt beteende, t.ex. att spotta någon i ansiktet.
 7. formalinjurie

  formalinjurie, juridisk term för skymfligt beteende, dvs. föraktfulla åtbörder och signaler eller skymfliga bilder.
 8. rikssymboler

  rikssymboler, ett lands flagga och riksvapen samt sådana ”höghetstecken” som används jämte eller i stället för flagga eller vapen, i Sverige t.ex. riksregalierna samt tre kronor och möjligen även andra beståndsdelar av riksvapnet.
 9. brott mot griftefrid

  brott mot griftefrid, brott mot allmän ordning som innebär att någon utan tillstånd uppsåtligen t.ex. flytta, skada eller skymfligen behandla lik eller avlidens aska, öppnar grav eller att gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller gravvård.
 10. atimia

  atimia, atimi, i det antika Grekland ett straff för vissa brott, särskilt svikande av plikter mot staten.