1. slänga

  släng`a verb slängde slängt, pres. slänger ORDLED: släng-er SUBST.: slängande, slängning
  Svensk ordbok
 2. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.
 3. slänga sig

  släng`a sig verb slängde slängt, pres. slänger ORDLED: släng-er SUBST.: slängning
  Svensk ordbok
 4. köp, slit och släng

  köp, slit och släng, ett talesätt myntat 1960 då Lena Larsson i tidskriften Form startade en debatt om moderna konsumtionsmönster och kvalitetsbegrepp.
 5. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 6. ål

  ål, Anguilla anguilla, art i familjen ålfiskar.

 7. koordination

  koordination, inom fysiologin samordning och kontroll av viljemässiga rörelser så att dessa blir välavvägda och ändamålsenliga.

 8. dumpstring

  dumpstring, att söka efter avfall och saker som andra har slängt, i synnerhet mat men även annat brukbart.

 9. Hefaistos

  Hefaistos (grekiska Hēfaistos), i grekisk religion eldens och smideskonstens gud.
 10. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.