1. släpvagn

  släpvagn, släpfordon på hjul eller band.
 2. släpvagn

  slä`pvagn subst. ~en ~ar ORDLED: släp--vagn-en
  Svensk ordbok
 3. fordon

  fordon, anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och inte löper på skenor.
 4. Fyrtornet och Släpvagnen

  Fyrtornet och Släpvagnen, danska Fyrtårnet og Bivognen, danskt filmkomikerpar bestående av den gänglige Carl Schenstrøm och den runde Harald Madsen.
 5. skattevikt

  skattevikt, den vikt efter vilken vägtrafikskatt beräknas; för personbil, motorcykel, traktor eller motorredskap lika med tjänstevikt, för buss, lastbil och annan släpvagn än påhängsvagn lika med totalvikt (med vissa undantag).
 6. trailer

  trailer, släpvagn till motorfordon, oftast av typen semitrailer (påhängsvagn), vars främre del vilar på ett dragfordons vändskiva.
 7. påhängsvagn

  påhängsvagn, släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med bil, traktor eller motorredskap och som är så konstruerad att chassit eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet.
 8. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 9. släpfordon

  släpfordon, fordon byggt för att kopplas till annat motordrivet fordon och avsett för person- eller godstransport.
 10. spårvagn

  spårvagn, vagn byggd för att användas på spårväg.