1. slå in

  slå in´ verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: inslående (till 1,2,5 och 6), inslagning (till 1,2,5 och 6)
  Svensk ordbok
 2. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok
 3. slåttermaskin

  slått`ermaskin subst. ~en ~er ORDLED: slåtter--mask-in-en
  Svensk ordbok
 4. impaktion

  impaktion, engelska impaction, utfyllnad, inkilning; vanligen avses tillstånd när ändtarmen på grund av förstoppning är utfylld med degartad, ibland intorkad avföring.
 5. flintteknik

  flintteknik är ett sätt att tillverka redskap av bergarten flinta.
 6. hästpolo

  hästpolo är ett bollspel till häst för lag.
 7. björklag

  björklag, björklake, björksav.
 8. Nostradamus

  Nostradamus, egentligen Michel de Nostre-Dame, 1503–66, fransk astrolog och skald, livmedikus åt Karl IX av Frankrike.
 9. George Crabbe

  Crabbe, George, 1754–1832, brittisk författare.
 10. meteor

  meteor, ”stjärnfall”, det ljusstreck som kortvarigt syns på stjärnhimlen när en liten kropp, en meteoroid, från rymden med hög hastighet faller in i jordatmosfären.