1. slåss

  slåss verb slogs slagits, pres. slåss ORDLED: slag-its
  Svensk ordbok
 2. slå sig på

  slå sig på´ verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it
  Svensk ordbok
 3. slå sig

  slå´ sig verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it
  Svensk ordbok
 4. slå sig ner

  slå sig ne´r el. slå sig ne´d verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it
  Svensk ordbok
 5. flinta

  flinta är en bergart som är en blandning av två mineral, nämligen kalcedon och opal.
 6. ficklampa

  ficklampa är en handhållen ljuskälla som förekommer i många former och storlekar.

 7. piska

  piska, i musiken ett pisksnärtshärmande slaginstrument, bestående av två smala träplattor som slås mot varandra.
 8. hästpolo

  hästpolo, bollspel mellan två beridna fyrmannalag på gräsplan som är den största för något bollspel, max 274,32 m lång och 145,60 m bred med träsarg (eller 182,88 m bred utan träsarg).
 9. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 10. kortslutning

  kortslutning är när en elektrisk ström går direkt mellan polerna i ett batteri eller ett eluttag utan att passera den rätta vägen genom en elektrisk apparat.