1. slö

  slö adj. ~tt
  Svensk ordbok
 2. slöjdinstruktör

  slöjdinstruktör, en bland slöjdare verksam rådgivare.
 3. Slöinge

  Slöinge, f.d. församling i Falkenbergs kommun, Halland (Hallands län).
 4. slöjdskola

  slöjdskola, undervisning i slöjd som från 1870-talet bedrevs av hushållningssällskapen i form av ambulerande kurser och fasta slöjdskolor.
 5. slöjd

  slöjd, i äldre språkbruk alla former av tillverkning från manufaktur till icke yrkesmässigt handarbete.
 6. slösäd

  slösäd, säd med svag eller onormalt utvecklad kärna, t.ex. efter för tidig skörd eller på grund av växtsjukdomar eller angrepp av skadedjur.
 7. slöja

  slöja, slöjbildning, beläggning eller ökad täthet på en fotografisk bild framställd med traditionell fotokemisk teknik.
 8. slöja

  slöja, färg- och lackteknisk term för ytdefekt som innebär viss diffus ljusspridning.
 9. slöjd

  slöjd, skolämne i grundskolan samt i vissa av gymnasieskolans program, t.ex. hantverksprogrammet.
 10. slöjskivlingar

  slöjskivlingar, Hypholoma, släkte i basidsvampsordningen Agaricales.