1. slagvolym

  slagvolym, den mängd blod som pumpas ut vid varje hjärtslag.
 2. slagg

  slagg, produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner och som huvudsakligen består av oxider (ofta silikater).
 3. slagskugga

  slagskugga, den direkta skuggform, silhuett, från en figur eller företeelse, som vid riktad belysning från t.ex. en lykta eller vid direkt solljus faller på marken eller på en vägg etc. rakt bakom ljuskällan.
 4. slagverk

  slagverk, uppsättningen av slaginstrument i en ensemble eller orkester.
 5. slagg

  slagg, inom näringsläran äldre benämning på osmältbara beståndsdelar i födan, framför allt olösliga kostfibrer.
 6. slaginstrument

  slaginstrument är en grupp musikinstrument.
 7. slaganfall

  slaganfall, engelska stroke, sammanfattande benämning på sjukdomar i hjärnan orsakade av kärlsjukdom, dvs.
 8. slaget om Atlanten

  slaget om Atlanten, Churchills benämning på kampen om underhållsvägarna till Storbritannien under andra världskriget mellan de allierades och tyskarnas sjö- och luftstridskrafter.
 9. slagseghet

  slagseghet, ett mått på ett materials förmåga att uppta stötbelastning.
 10. slagprovning

  slagprovning, provning av material för bestämning av dess slagseghet enligt någon av ett flertal standardiserade metoder.