1. slag

  slag, jägarterm för viltets spår.
 2. slagvolym

  slagvolym, den mängd blod som pumpas ut vid varje hjärtslag.
 3. slagverk

  slagverk, uppsättningen av slaginstrument i en ensemble eller orkester.
 4. slagg

  slagg, produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner och som huvudsakligen består av oxider (ofta silikater).
 5. slagseghet

  slagseghet, ett mått på ett materials förmåga att uppta stötbelastning.
 6. slaginstrument

  slaginstrument är en grupp musikinstrument.
 7. slaget om Atlanten

  slaget om Atlanten, Churchills benämning på kampen om underhållsvägarna till Storbritannien under andra världskriget mellan de allierades och tyskarnas sjö- och luftstridskrafter.
 8. slagprovning

  slagprovning, provning av material för bestämning av dess slagseghet enligt någon av ett flertal standardiserade metoder.
 9. slagsida.

  slagsida. Ett skepp eller en båt sägs ha slagsida när det lutar åt endera långsidan.
 10. slag

  slag är en detalj som kan finnas på klädesplagg med knäppning framtill.