1. slagvolym

  slagvolym, den mängd blod som pumpas ut vid varje hjärtslag.
 2. slaget om Atlanten

  slaget om Atlanten, Churchills benämning på kampen om underhållsvägarna till Storbritannien under andra världskriget mellan de allierades och tyskarnas sjö- och luftstridskrafter.
 3. slag

  slag, slaganfall, sjukdomsbenämning, se stroke.
 4. slag

  slag, jägarterm för viltets spår.
 5. slagverk

  slagverk, uppsättningen av slaginstrument i en ensemble eller orkester.
 6. slaginstrument

  slaginstrument, musikinstrument, företrädesvis av typ idiofon och membranofon.
 7. slagg

  slagg, produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner och som huvudsakligen består av oxider (ofta silikater).
 8. slag

  slag, del som viks ut upptill i framkanten på plagg med knäppning framtill.
 9. slagseghet

  slagseghet, ett mått på ett materials förmåga att uppta stötbelastning.
 10. slagbjörn

  slagbjörn, revbjörn, hästbjörn, äldre benämning på brunbjörn som slår och äter större djur, t.ex. älg, ren och tamboskap.