1. Ölands södra udde

  Ölands södra udde, udde som sedan 1946 upptas av Ottenby fågelstation (jämför Ottenby).
 2. Claas Uggla

  Uggla Johansson, Claas, född ca 1614, död 1676, friherre (1676), sjömilitär, amiral 1670; jämför släktartikel Uggla.
 3. Kronan

  Kronan, traditionsnamn på svenska örlogsfartyg.
 4. brännare

  brännare, fartyg som under segelepokens tid användes till att sätta fientliga fartyg i brand.
 5. skånska kriget

  skånska kriget var ett krig från 1675 till 1679 mellan Danmark och Sverige.
 6. Niels Juel

  Juel, Niels, 1629–97, dansk sjömilitär, generalamirallöjtnant 1677.