1. slagga

  slagg`a verb ~de ~t ORDLED: slagg-ar SUBST.: slaggande, slaggning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 2. slagg

  slagg, produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner och som huvudsakligen består av oxider (ofta silikater).
 3. slagg

  slagg, inom näringsläran äldre benämning på osmältbara beståndsdelar i födan, framför allt olösliga kostfibrer.
 4. basisk slagg

  basisk slagg, oxidblandning som till övervägande del innehåller basiska oxider.
 5. slaggig

  slagg`ig adj. ~t ORDLED: slagg-ig
  Svensk ordbok
 6. slagg

  slagg subst. ~en el. ~et, ~er ORDLED: slagg-en
  Svensk ordbok
 7. basisk process

  basisk process, metallurgisk process där basisk slagg används, t.ex. basisk stålprocess.
 8. slaggfärskning

  slaggfärskning, avlägsnande av kol ur smält tackjärn (råjärn) genom inverkan av oxiderande slagg, s.k. färskningsslagg.
 9. LD-processen

  LD-processen, (för härledning av namnet, se Historik och utveckling nedan), stålframställningsmetod där råjärn färskas till stål genom blåsning av syrgas ovanifrån mot en smälta i en konverter med hjälp av en vattenkyld lans (se färskning).
 10. slejs

  slejs, slaggspett, ett i ena änden tillplattat järnspett som används för att bryta upp slagg eller brinnande kol i en ångpanna och liknande.