1. slak

  slak adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. Slaka

  Slaka, församling i Linköpings stift, Linköpings kommun, Östergötland, (Östergötlands län); 9 758 invånare (2016).

 3. Slaka

  Slaka, tätort i Linköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län), 7 km söder om Linköping; 593 invånare (2016).

 4. Slakteriförbundet

  Slakteriförbundet, egentligen Sveriges Slakteriförbund, tidigare moderförening för företag med verksamheter av gemensamt intresse för Scan-företagen.
 5. slaktbiprodukt

  slaktbiprodukt, det material på en slaktkropp som inte är kött.
 6. slakt

  slakt, metod att avliva djur och därigenom tillgodogöra sig kroppens olika delar, främst köttet.
 7. slaktmognad

  slaktmognad, den tidpunkt då slakt av ett djur ger bäst utbyte kvalitetsmässigt och ekonomiskt.
 8. slaktmask

  slaktmask, äldre slaktapparat för bedövning av nötkreatur vid slakt.
 9. slaktvikt

  slaktvikt, slaktutbyte , den del av en djurkropp som producenten får betalt för.
 10. slaktsvin

  slaktsvin, grisar avsedda för slakt vid ca 6 månaders ålder.