1. slipad

  sli`pad adj. slipat ORDLED: slip-ad
  Svensk ordbok
 2. slips

  slips är en halsprydnad för män.
 3. slip

  slip, bädd där fartyg kan byggas eller torrsättas.
 4. sliper

  sliper, en tvärgående balk på vilken rälerna fästs i ett järnvägsspår.
 5. stick–slip

  stick–slip, fenomen som orsakar vibrationer i mekaniska don.
 6. slip

  slip subst. ~en ~ar ORDLED: slip-en
  Svensk ordbok
 7. slipare

  sli`pare subst. ~n äv. sliparn, plur. ~, best. plur. sliparna ORDLED: slip-ar-en
  Svensk ordbok
 8. slipa

  sli`pa verb ~de ~t ORDLED: slip-ar SUBST.: slipande, slipning
  Svensk ordbok
 9. slips

  slips subst. ~en ~ar ORDLED: slips-en
  Svensk ordbok
 10. sliper

  sli´per subst. ~n sliprar ORDLED: slipr-ar
  Svensk ordbok