1. slips

  slips, manlig halsprydnad, en långsmal typ av kravatt med ökande bredd mot ändarna, mest mot den ena.
 2. slipsten

  slipsten för slipning av eggverktyg är vanligen cylindrisk och monterad på en axel med vev eller motor, men kan också vara plan, fäst på en benställning (skjutsten).
 3. slips

  slips subst. ~en ~ar ORDLED: slips-en
  Svensk ordbok
 4. slipshållare

  slipshållare, klämma som avser att hålla ändarna på en slips i rätt läge.
 5. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 6. slipsheet

  slipsheet, detsamma som lastskiva.
 7. slipskåror

  slipskåror, annan benämning på slip­rännor.
 8. slipstream

  slipstream, litterär term myntad av författaren Bruce Sterling 1989.
 9. slipskiva

  slipskiva, verktyg som används vid slipning.
 10. slipsandsten

  slipsandsten, annat namn på orsasandsten.