1. slita

  sli`ta verb slet slitit sliten slitna, pres. sliter ORDLED: slit-er SUBST.: slitande, slitning (till 1,2 och 4); slit (till 3)
  Svensk ordbok
 2. slitage

  slitage, som maskinteknisk term detsamma som nötning.
 3. slitagevarnare

  slitagevarnare, tvärgående ribbor i mönsterkanalerna på fordonsdäck.
 4. Karin Boye

  Boye, Karin, född 26 oktober 1900, död natten till 24 april 1941, författare, ledamot av Samfundet De Nio från 1931.

 5. slita sig

  sli`ta sig verb slet slitit, pres. sliter ORDLED: slit-er
  Svensk ordbok
 6. slitage

  slitage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet] ORDLED: slit-ag-et
  Svensk ordbok
 7. Slite

  Slite, tätort på nordöstra. Gotland, 30 km nordöst om Visby; 946 invånare (2016).

 8. köp, slit och släng

  köp, slit och släng, ett talesätt myntat 1960 då Lena Larsson i tidskriften Form startade en debatt om moderna konsumtionsmönster och kvalitetsbegrepp.
 9. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 10. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).