1. sloka

  slo`ka verb ~de ~t ORDLED: slok-ar SUBST.: slokande
  Svensk ordbok
 2. slok

  slok subst. ~en ~ar ORDLED: slok-en
  Svensk ordbok
 3. slokhatt

  slokhatt, filthatt med brett, ofta slokande brätte, vanlig bland grovarbetare från 1800-talets andra hälft och till ca 1930.
 4. nunneörter

  nunneörter, Corydalis , släkte vallmoväxter med ca 300 arter fleråriga örter mestadels på norra halvklotet.
 5. deficit

  deficit, underskott, brist; inom botaniken detsamma som vattendeficit, dvs. underskott på vatten inom en växt.
 6. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).
 7. torka

  torka, tillfällig, oregelmässig eller onormal vattenbrist i den yttre miljön.
 8. slokhatt

  slo`khatt subst. ~en ~ar ORDLED: slok--hatt-en
  Svensk ordbok
 9. slokörad

  slo`körad adj. slokörat ORDLED: slok--ör-ad
  Svensk ordbok
 10. moloken

  moloken [mo`- äv. -lo´-] adj. moloket molokna ORDLED: molokn-are
  Svensk ordbok