1. slup

  slup, större skeppsbåt (livräddningsbåt).
 2. slup

  slup, enmastat segelfartyg med gaffel- och trekanttoppsegel samt fast bogspröt, oftast med klyvarbom för de tre förseglen.
 3. slup

  slup, kungaslup, representationsbåt som framförs av ett antal roddare.
 4. slup

  slup subst. ~en ~ar ORDLED: slup-en
  Svensk ordbok
 5. sluppit

  sluppit se slippa
  Svensk ordbok
 6. rigg

  rigg, den samlade benämningen på allt rundhult (master, rår, bommar, gafflar, bogspröt etc.) samt allt stående och löpande gods (barduner, vant, stag, skot, brassar, fall etc.) i ett fartyg.
 7. örlogsrodd

  örlogsrodd, rodd med skeppsbåtar inom marinen.
 8. ångslup

  ång`slup subst. ~en ~ar ORDLED: ång--slup-en
  Svensk ordbok
 9. slopa

  slo`pa verb ~de ~t ORDLED: slop-ar SUBST.: slopande, slopning
  Svensk ordbok