1. sluttningsprocesser

  sluttningsprocesser, terrängformande processer där, t.ex. gravitation, materialets lutningsvinkel och skjuvhållfastheten orsakar rörelse hos material.
 2. sluten vård

  sluten vård, heldygnsvård, till skillnad från öppen vård, som patienten får vid besök på mottagning.
 3. sluten ungdomsvård

  sluten ungdomsvård, påföljd för unga lagöverträdare som infördes 1999 och som skall ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.
 4. slutförvaring

  slutförvaring, förvaring av radioaktivt avfall som inte ska vidarebehandlas eller återvinnas.

 5. slutsats

  slutsats, konklusion , den sats eller det påstående vars sanning man sluter sig till i en slutledning.
 6. slutledning

  slutledning, akt eller tankeoperation varigenom man på grundval av sanningen hos ett eller flera påståenden, s.k. premisser, får kännedom om (sluter sig till) sanningen hos ett nytt påstående, slutsatsen eller konklusionen.
 7. slutrim

  slutrim, i poesi fullständig ljudöverens­stämmelse från och med den sista betonade vokalen mellan två ord eller ordgrupper.
 8. slutare

  slutare, elektronisk eller mekanisk beståndsdel i en kamera, vilken reglerar exponeringstiden.
 9. sluten stavelse

  sluten stavelse, stavelse som slutar på konsonant; motsats: öppen stavelse.
 10. slutligt beslut

  slutligt beslut, beslut av domstol eller myndighet som innebär att den skiljer målet eller ärendet ifrån sig utan att ta ställning till själva sakfrågan.