1. slutare

  slutare, elektronisk eller mekanisk beståndsdel i en kamera, vilken reglerar exponeringstiden.
 2. slutarmuskel

  slutarmuskel, detsamma som slutmuskel, se sfinkter.
 3. slutartikel

  slutartikel, svensk grammatisk term för postpositiv artikel.
 4. sluta

  2slu`ta verb ~de el. slöt, ~t, pres. ~r ORDLED: slut-ar SUBST.: 1slut
  Svensk ordbok
 5. sluta

  3slu`ta verb slöt slutit sluten slutna, pres. sluter ORDLED: slut-er SUBST.: slutande (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. sluta

  1slu`ta verb ~de ~t ORDLED: slut-ar SUBST.: 1slut
  Svensk ordbok
 7. sluten vård

  sluten vård, heldygnsvård, till skillnad från öppen vård, som patienten får vid besök på mottagning.
 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 10. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.