1. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 2. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.
 3. Medea

  Medea (grekiska Mēdeia), i grekisk myt trollkunnig dotter till kung Aietes av Kolchis och sondotter till guden Helios.
 4. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen är ett gemensamt namn på en rörelse som bestod av olika organisationer som arbetade för de svartas rättigheter i USA.

 5. sluta

  2slu`ta verb ~de el. slöt, ~t, pres. ~r ORDLED: slut-ar SUBST.: 1slut
  Svensk ordbok
 6. sluta

  3slu`ta verb slöt slutit sluten slutna, pres. sluter ORDLED: slut-er SUBST.: slutande (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 7. sluta

  1slu`ta verb ~de ~t ORDLED: slut-ar SUBST.: 1slut
  Svensk ordbok
 8. med

  1med prep.
  Svensk ordbok
 9. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 10. slutare

  slutare, elektronisk eller mekanisk beståndsdel i en kamera, vilken reglerar exponeringstiden.